Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Wydarzenia

 
2016-06-29

"ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W  GMINIE DUBIECKO"

 

Gmina Dubiecko planuje przystąpić do projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji.

 • VAT 8 % - wszystkie instalacje objęte projektem wykonywane w obrębie budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m2
 • VAT 23% - wszystkie instalacje objęte projektem wykonywane na gruncie

Lokalizacja instalacji oraz możliwości techniczne ich wykonania zostaną ostatecznie ustalone w czasie audytu.

O dofinasowanie mogą ubiegać się osoby:

 • będące mieszkańcami Gminy
 • posiadające uregulowany stan prawny posesji, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego
 • nieprowadzące działalności gospodarczej na terenie zamieszkałej posesji
 • nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności  podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
 • nie mają pokrycia dachowego z eternitu.

Warunkiem jest również użytkowanie instalacji wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, w szczególności nie wykorzystywania tej instalacji na potrzeby działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ( np. zakład samochodowy, salon fryzjerski, sklep) powinien być oddzielny licznik umożliwiający rozdzielenie zużycia prądu na cele mieszkalne i prowadzonej działalności.

Zasady programu wymagają trwałości projektu  przez okres 5 lat, tzn. właścicielem instalacji założonej na poszczególnych budynkach mieszkalnych przez okres trwałości będzie gmina natomiast ostatecznym odbiorcą mieszkaniec domu. Przez okres 5 lat od zakończenia projektu w/w instalacji nie można demontować, modyfikować itp. To czy budynek mieszkalny będzie spełniał warunki konieczne do założenia powyższych instalacji i jaki zestaw kolektorów słonecznych oraz  instalacji fotowoltaicznych będzie można zainstalować, wiadomo będzie po dokonaniu audytu energetycznego budynku mieszkalnego wraz z projektem instalacji. Koszt takiego audytu ponosi bezpośrednio mieszkaniec a oscyluje on w granicach 180-200zł. Kwota ta jest ponoszona niezależnie czy projekt będzie realizowany czy nie.

Kolektory słoneczne  - oszczędności (przykład):

Skoro kolektor zapewni min 60% zapotrzebowania CWU:

Obecnie płacę za CWU

Koszt podgrzewania wody przez 12   miesięcy.

Szacowane oszczędności w okresie 5 lat

100 zł

1200 zł

3500 zł

150 zł

1800 zł

5400 zł

200 zł

2400 zł

7200 zł

  

Fotowoltaika – oszczędności (przykład):

Przy założeniu że konsumpcja własna wyniesie ok 30% z ilości energii wytworzonej

Produkcja energii w kWh

Wartość   energii wytworzonej ok. 60 gr/kWh

Szacowane oszczędności w okresie 5 lat

2 kWp = 2000

1200,00

4500,00

3 kWp = 3000

1800,00

7000,00

 

Fotowoltaika: OSZCZĘDNOŚCI po Nowelizacji ustawy OZE !!!

Zużycie własne –30%

Przekazanie do sieci –70%

Odbieramy z sieci 70%

- 1.png        

Każdy beneficjent może wybrać:

jedną instalację fotowoltaiczną o mocy: 2 kW lub 3 kW

lub

jeden zestaw kolektorów słonecznych:

2 kolektory płaskie + zasobnik 200 l  

  lub 

3 kolektory płaskie + zasobnik 300 l

  lub  

4 kolektory płaskie + zasobnik 400 l

 

Jakie instalacje mogą być objęte dofinansowaniem:

•Kolektory słoneczne –85%

•Instalacje fotowoltaiczne –85%

•Powietrzne pompy ciepła-85%

•Piece na biomasę –85%

 

Współfinansowane w ramach projektu będą następujące czynności

a)  w przypadku instalacje fotowoltaicznych

 • Wykonanie indywidualnego projektu technicznego
 • Montaż i uruchomienie instalacji
 • Montaż konstrukcji aluminiowej pod instalację fotowoltaiczną
 • Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia instalacji do ZE
 • Uruchomienie i odbiór instalacji przez ZE

b) w przypadku instalacja kolektorów słonecznych

 • Wykonanie indywidualnego projektu technicznego
 • Montaż konstrukcji aluminiowej pod kolektory słoneczne
 • Montaż zasobnika z podpięciem wężownicy do instalacji solarnej
 • Wpięcie instalacji solarnej do instalacji wodnej w pomieszczeniu, w którym ustawiony będzie zasobnik
 • Uruchomienie i odbiór ostateczny instalacji solarnej

Kolektory słoneczne – schemat instalacji:

 - 2.png

 

 

Kolektory słoneczne - schemat z istniejącym zasobnikiem:

 - 3.png

 

 Możliwe ryzyka nie zrealizowanie planowane projektu:

 • Brak dofinansowania projektu ze środków RPO
 • Negatywny wynik audytu budynku świadczący o braku możliwości wykonania instalacji
 • Konieczność wykonania już na etapie wdrażania Projektu, dodatkowych robót budowlanych i/lub przeróbek
 • Związanie warunkami udziału w Projekcie, co najmniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji oraz rozliczenia

 

Ważne terminy –etapy realizacji.

 • Przystąpienie do projekty –wpisanie się na listę – koniec lipca 2016r.
 • Wpłata za projekt –sierpień 2016r.
 • Wykonanie Audytu każdego budynku – sierpień 2016r.
 • Ogłoszenie szczegółowych warunków konkursu –wrzesień/październik 2016
 • Opracowanie projektów i złożenie wniosku o dofinansowanie –listopad/grudzień 2016
 • Rozpatrzenie Wniosków i decyzja o przyznaniu dofinansowania –ok 3 do 4 miesięcy
 • Podpisanie umów przez mieszkańców z Urzędem Gminy o użyczenie instalacji i wniesienie wkładu własnego
 • Umowa o dofinansowanie podpisywana przez Gminę
 • Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy –2017-2018
 • Wykonanie instalacji –2017-2018
 • Rozliczenie projektu

 Aktualnie obowiązujące zasady i informacje pozwalają na złożenie wniosku dla ok. 500 osób (budynków mieszkalnych). Została utworzona lista mieszkańców zainteresowanych w/w instalacjami. Jeżeli chętnych osób będzie odpowiednia liczba wówczas mieszkańcy uiszczają opłatę za wykonanie audytu energetycznego. Na podstawie tego audytu będzie wiadomo czy dany budynek spełnia warunki umożliwiające założenie instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych.         

Na  listę można się wpisywać bezpośrednio w Urzędzie Gminy II piętro w pok. 205 lub pod nr telefonu 16 65 11 156  w.305.

Zakończenie przyjmowania zapisów osób zainteresowanych w/w instalacjami zostało wydłużone do 29 lipca 2016 r

Szacunkowe koszty w/w instalacji i ostateczny wkład właściciela budynku mieszkalnego (zaznaczono, że są to szacunkowe koszty wiec końcowe koszty mogą ulec zmniejszeniu lub niewielkiemu zwiększeniu w zależności od wyniku przetargu):

 

Rodzaj instalacji

Szacunkowa wartość instalacji brutto   wraz z kosztami dodatkowymi

Dofinansowanie 85% od kwoty netto [zł]

Koszt uczestnika projektu koszty niekwalifikowane

Całkowity koszt uczestnika projektu:

15% od   kwoty netto + koszty niekwalifikowane + 8%Vat dla instalacji dachowych 

Kolektory   słoneczne

2   kolektory + zasobnik 200 l

11 000,00

7 650,00

1 300,00

3 350,00

3   kolektory + zasobnik 300 l

13 000,00

9 120,00

1 300,00

3 790,00

4   kolektory + zasobnik 400 l

15 000,00

10 780,00

1 300,00

4 220,00

Fotowoltaika

2   kWp

15 000,00

11 800,00

0,00

3 200,00

3   kWp

16 500,00

12 980,00

0,00

3 520,00

 

UG Dubiecko
 
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI