Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Statystyki

 

Gmina Dubiecko jest gminą wiejską. Nie występują na jej terenie obszary miejskie.

 

WYKAZ NAZW MIEJSCOWOŚCI ORAZ ULIC OBOWIĄZUJĄCYCH W OBRĘBIE GMINY DUBIECKO

Nazwa miejscowości/ulicy:

 1. BACHÓRZEC
 2. DROHOBYCZKA
 3. DUBIECKO
  • UL. CMENTARNA
  • UL. P. DRZEWIŃSKIEGO
  • UL. GÓRKOWA
  • UL. HENRYKA SIENKIEWICZA
  • UL. IGNACEGO KRASICKIEGO
  • UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
  • UL. KOŚCIELNA
  • UL. OGRODOWA
  • UL. PRZEMYSKA
  • UL. RYNEK
  • UL. STRAŻACKA
  • UL. ŚLIWNICKA
  • UL. TARGOWA
  • UL. WAŁOWA
  • UL. ZAMKOWA
  • PL. KS. K. LISOWICZA
 4. HUCISKO NIENADOWSKIE
 5. ISKAŃ
 6. KOSZTOWA
 7. ŁĄCZKI
 8. NIENADOWA
 9. PIĄTKOWA
 10. PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE
 11. SIELNICA
 12. SŁONNE
 13. ŚLIWNICA
 14. TARNAWKA
 15. WINNE PODBUKOWINA
 16. WYBRZEŻE
 17. ZAŁAZEK

 

OGÓŁEM: 17 SOŁECTW, 15 ULIC.
źródło: Urząd Gminy Dubiecko


 STATYSTYKA URODZEŃ I ZGONÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
GMINY DUBIECKO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2016 r.

L.p.

  Nazwa miejscowości

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Liczba mieszkańców

1.

Bachórzec

8

12

932

2.

Drohobyczka

5

8

871

3.

Dubiecko

13

5

870

4.

Hucisko Nienadowskie

4

6

495

5.

Iskań

1

3

266

6.

Kosztowa

4

7

411

7.

Łączki

1

0

64

8.

Nienadowa

21

20

2220

9.

Piątkowa

4

6

295

10.

Przedmieście Dubieckie

9

7

1291

11.

Sielnica

3

3

258

12.

Słonne

0

2

142

13.

Śliwnica

5

5

599

14.

Tarnawka

1

1

103

15.

Winne-Podbukowina

4

1

309

16.

Wybrzeże

2

0

339

17.

Załazek

1

1

74

 OGÓŁEM

86

87

9539

źródło: ewidencja ludności UG Dubiecko
sporz. S.Ż.

  

LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY I CZASOWY
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY DUBIECKO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2016 r.  

L.p.

  Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców (pobyt stały)

Liczba mieszkańców (pobyt czasowy)

1.

Bachórzec

932

19

2.

Drohobyczka

871

7

3.

Dubiecko

870

15

4.

Hucisko Nienadowskie

495

4

5.

Iskań

266

4

6.

Kosztowa

411

11

7.

Łączki

64

0

8.

Nienadowa

2220

46

9.

Piątkowa

295

2

10.

Przedmieście Dubieckie

1291

23

11.

Sielnica

258

7

12.

Słonne

142

4

13.

Śliwnica

599

3

14.

Tarnawka

103

0

15.

Winne-Podbukowina

309

0

16.

Wybrzeże

339

1

17.

Załazek

74

2

 OGÓŁEM

9539

148

źródło: ewidencja ludności UG Dubiecko
Sporz. S.Ż.

 

STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY DUBIECKO WEDŁUG PŁCI I WIEKU  - STAN NA 31.12.2016 r.

L.p.

  Płeć   

   Wiek

 Mężczyźni

 Kobiety

 Razem

1.

Przedprodukcyjny

994

986

1980

2.

Produkcyjny

3 138

2 664

5 802

3.

Poprodukcyjny

565

1 192

1 757

  OGÓŁEM

4 697

4 842

9 539

 zródło: Urząd Gminy Dubiecko - biuro ewidencji ludności
 sporz. S.Ż.

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY DUBIECKO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2016 r. 

L.p.

  Nazwa miejscowości

Liczba mężczyzn

 Liczba kobiet

Ogółem

1.

Bachórzec

464

468

932

2.

Drohobyczka

434

437

871

3.

Dubiecko

421

449

870

4.

Hucisko Nienadowskie

259

236

495

5.

Iskań

135

131

266

6.

Kosztowa

185

226

411

7.

Łączki

33

31

64

8.

Nienadowa

1 064

1 156

2 220

9.

Piątkowa

166

129

295

10.

Przedmieście Dubieckie

645

646

1 291

11.

Sielnica

127

131

258

12.

Słonne

59

83

142

13.

Śliwnica

290

309

599

14.

Tarnawka

55

48

103

15.

Winne-Podbukowina

162

147

309

16.

Wybrzeże

163

176

339

17.

Załazek

34

40

74

 OGÓŁEM

4 696

4 843

9 539

 źródło: Urząd Gminy Dubiecko - biuro ewidencji ludności
sporz. S.Ż.

 

Statystyka zdarzeń rzeczywistych w ewidencji ludności na przestrzeni lat 2002-2016   - pobierz

 


 

STATYSTYKA URODZEŃ I ZGONÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
GMINY DUBIECKO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2015 r.

L.p.

 Nazwa   miejscowości

Liczba urodzeń

Liczba  zgonów

Liczba mieszkańców

1.

Bachórzec

8

9

940

2.

Drohobyczka

8

7

882

3.

Dubiecko

10

11

873

4.

Hucisko  Nienadowskie

6

7

502

5.

Iskań

3

3

278

6.

Kosztowa

7

4

411

7.

Łączki

0

0

63

8.

Nienadowa

16

20

2222

9.

Piątkowa

3

5

295

10

Przedmieście  Dubieckie

10

10

1283

11

Sielnica

4

2

264

12

Słonne

0

1

147

13

Śliwnica

3

11

598

14

Tarnawka

0

2

102

15

Winne-Podbukowina

3

3

299

16

Wybrzeże

2

1

341

17

Załazek

0

1

70

   OGÓŁEM 

83

97

9570

źródło: ewidencja ludności UG Dubiecko

sporz. S.Ż.

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY DUBIECKO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2015 r.

L.p.

   Nazwa   miejscowości

  Liczba  mieszkańców

1.

Bachórzec

940

2.

Drohobyczka

882

3.

Dubiecko

873

4.

Hucisko  Nienadowskie

502

5.

Iskań

278

6.

Kosztowa

411

7.

Łączki

   63

8.

Nienadowa

2 222

9.

Piątkowa

295

10.

Przedmieście  Dubieckie

1 283

11.

Sielnica

264

12.

Słonne

    147

13.

Śliwnica

598

14.

Tarnawka

102

15.

Winne-Podbukowina

299

16.

Wybrzeże

341

17.

Załazek

  70

   OGÓŁEM 

   9  570

źródło:  ewidencja  ludności  UG  Dubiecko
  

STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY DUBIECKO WEDŁUG PŁCI I WIEKU
- STAN NA 31.12.2015 r.

 

L.p.

Płeć

 Wiek

Mężczyźni

  Kobiety

  Razem

1.

Przedprodukcyjny

957

943

1900

2.

Produkcyjny

3 163

2 674

5837

3.

Poprodukcyjny

601

1232

1833

Ogółem

4 721

4 849

9  570

źródło: Urząd Gminy Dubiecko - biuro ewidencji ludności
sporz. S.Ż.


LICZBA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY DUBIECKO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2015 r.

L.p.

 Nazwa   miejscowości

Liczba  mężczyzn

 Liczba kobiet

Ogółem

1.

Bachórzec

473

467

940

2.

Drohobyczka

442

440

882

3.

Dubiecko

423

450

873

4.

Hucisko  Nienadowskie

262

240

502

5.

Iskań

138

140

278

6.

Kosztowa

187

224

411

7.

Łączki

32

31

63

8.

Nienadowa

1 064

1 158

2 222

9.

Piątkowa

168

127

295

10.

Przedmieście  Dubieckie

643

640

1 283

11.

Sielnica

126

138

264

12.

Słonne

61

86

147

13.

Śliwnica

290

308

598

14.

Tarnawka

55

47

102

15.

Winne-Podbukowina

158

141

299

16.

Wybrzeże

165

176

341

17.

Załazek

33

37

70

   OGÓŁEM 

4 720

4 850

9 570

STATYSTYKA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH W   EWIDENCJI

LUDNOŚCI NA PRZESTRZENI LAT 2012-2015

 

L.p.

   Rok

  Nazwa  zdarzenia 

 

2012

 

 2013

 

   2014

 

2015

1.

Małżeństwa

101

107

101

68*

2.

Urodzenia

95

95

85

83

3.

Zgony

103

119

99

97

4.

Przyrost naturalny w  %

-0,8

-2,4

  -1,4

-1,5

5.

Migracja  wewnętrzna
(przemeld.  W  obrębie  gminy)

93

110

107

99

6.

Migracja stała – zewnętrzna
(napływ – zameld spoza gminy)

59

42

46

66

7.

Migracja stała – zewnętrzna
(odpływ – wymeld. Poza  gminę)

75

105

123

97

8.

Saldo migracji

-16

-63

-77

-31

Liczba mieszkańców  ogółem

9 800

9 713

9 622

9570

źródło: Urząd Gminy Dubiecko - ewidencja ludności.
Sporz. S.Ż.

*- Dane dotyczą małżeństw zawartych w USC Dubiecko.

 


 LICZBA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY DUBIECKO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2014 r.

L.p.

Nazwa   miejscowości

Liczba  mężczyzn

Liczba kobiet

Ogółem

1.

Bachórzec

472

467

939

2.

Drohobyczka

446

448

894

3.

Dubiecko

430

443

873

4.

Hucisko  Nienadowskie

257

246

503

5.

Iskań

138

140

278

6.

Kosztowa

183

217

400

7.

Łączki

33

31

64

8.

Nienadowa

1 078

1 164

2 242

9.

Piątkowa

171

132

303

10.

Przedmieście  Dubieckie

644

643

1 287

11.

Sielnica

129

141

270

12.

Słonne

63

86

149

13.

Śliwnica

297

317

614

14.

Tarnawka

56

47

103

15.

Winne Podbukowina

154

137

291

16.

Wybrzeże

165

175

340

17.

Załazek

34

38

72

            OGÓŁEM                                

4 750

4 872

9 622

  

STRUKTURA   LUDNOŚCI   GMINY   DUBIECKO   WEDŁUG    PŁCI   I   WIEKU  
-  STAN   NA   31.12.2014 r.  

 

L.p.

                                  Płeć

 Wiek

       Mężczyźni

           Kobiety

        Razem

1.

Przedprodukcyjny

           1 050

              1 014

        2 064

2.

Produkcyjny

           3 158

             2 671

        5 829

3.

Poprodukcyjny

              542

            1 187

       1 729

         OGÓŁEM

          4 750

            4 872

9  622

źródło: Urząd Gminy Dubiecko - biuro ewidencji ludności
sporz. MP

 


 

STATYSTYKA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH
W EWIDENCJI LUDNOŚCI GMINY DUBIECKO
NA PRZEŁOMIE LAT 1999 - 2012

L.p.

Rok →
Nazwa zdarzenia ↓

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Małżeństwa

121

109

102

94

90

89

86

2.

Urodzenia

145

143

119

121

137

105

95

3.

Zgony

111

106

120

124

115

120

115

4.

Przyrost naturalny w %

3,2

3,5

0,0

0,0

2,1

- 1,5

-2

5.

Migracja wewnętrzna
(przemeldowania w obrębie gminy)

122

125

133

120

129

86

131

6.

Migracja stała - zewnętrzna
(napływ - zameld. spoza gminy)

102

74

51

59

61

55

62

7.

Migracja stała - zewnętrzna
(odpływ - wymeld. poza gminę)

149

122

114

99

137

90

112

8.

Saldo migracji

- 47

- 48

- 63

- 40

- 76

- 35

-50

Liczba mieszkańców ogółem

10 314

10 303

10 239

10 196

10 142

10 090

10 020

L.p.

Rok →
Nazwa zdarzenia ↓

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Małżeństwa

82

117

135

115

122

88

101

2.

Urodzenia

107

99

110

114

102

104

95

3.

Zgony

100

90

95

101

109

108

103

4.

Przyrost naturalny w %

0,6

0,9

1,5

1,3

-0,7

-0,4

-0,8

5.

Migracja wewnętrzna
(przemeldowania w obrębie gminy)

136

166

124

78

80

74

93

6.

Migracja stała - zewnętrzna
(napływ - zameld. spoza gminy)

69

63

50

62

66

45

59

7.

Migracja stała - zewnętrzna
(odpływ - wymeld. poza gminę)

91

115

105

93

81

99

75

8.

Saldo migracji

-22

-52

-55

-31

-15

-54

-16

Liczba mieszkańców ogółem

10 005

9 962

9 922

9 904

9 882

9 824

9 800

 Źródło: Urząd Gminy Dubiecko - ewidencja ludności.
Oprac.: M. P.

 


 

 LICZBA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY DUBIECKO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2012 r.

L.p.

Nazwa   miejscowości

Liczba  mężczyzn

Liczba kobiet

Ogółem

1.

Bachórzec

481

467

948

2.

Drohobyczka

455

467

922

3.

Dubiecko

438

445

883

4.

Hucisko  Nienadowskie

262

256

518

5.

Iskań

140

146

286

6.

Kosztowa

188

219

407

7.

Łączki

31

31

62

8.

Nienadowa

1 104

1 179

2 283

9.

Piątkowa

181

135

316

10.

Przedmieście  Dubieckie

652

636

1 288

11.

Sielnica

137

147

284

12.

Słonne

65

88

153

13.

Śliwnica

312

328

640

14.

Tarnawka

56

47

103

15.

Winne-Podbukowina

154

137

291

16.

Wybrzeże

171

176

347

17.

Załazek

33

36

69

OGÓŁEM

4 860

4 940

9 800

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI
Pobyt stały
gmina 1813022 - DUBIECKO
na dzień 2012-12-31  

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0 - 2

152

155

307

3

61

48

109

4 - 5

124

103

227

6

49

40

89

7

40

51

91

8 - 12

280

294

574

13 - 15

213

176

389

16 - 17

134

131

265

18

75

85

160

19 - 65

3 193

 

3 193

19 - 60

 

2 688

2 688

> 65

539

 

539

> 60

 

1169

1169

Ogółem

4 860

4 940

9 800

 STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY DUBIECKO WEDŁUG PŁCI I WIEKU
- STAN NA 31.12.2012 r.

 

L.p.

 Płeć

 Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Razem

1.

Przedprodukcyjny

1 128

1 083

2 211

2.

Produkcyjny

3 193

2 688

5 881

3.

Poprodukcyjny

539

1 169

1 708

OGÓŁEM

4 860

4 940

9 800


 

 LICZBA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY DUBIECKO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31.12.2011 r.

L.p.

Nazwa miejscowości

Liczba
mężczyzn

Liczba
kobiet

Ogółem

1.

Bachórzec

482

468

950

2.

Drohobyczka

465

472

937

3.

Dubiecko

438

443

881

4.

Hucisko Nienadowskie

264

263

527

5.

Iskań

139

147

286

6.

Kosztowa

191

224

415

7.

Łączki

33

32

65

8.

Nienadowa

1 091

1160

2 251

9.

Piątkowa

184

136

320

10.

Przedmieście Dubieckie

643

641

1 284

11.

Sielnica

142

150

292

12.

Słonne

72

87

159

13.

Śliwnica

314

329

643

14.

Tarnawka

54

50

104

15.

Winne-Podbukowina

151

135

286

16.

Wybrzeże

176

180

356

17.

Załazek

34

34

68

 OGÓŁEM

4 873

4 951

9 824

źródło: Urząd Gminy Dubiecko - biuro ewidencji ludności

sporz. MP

 

STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI
Pobyt stały
gmina 1813022 - DUBIECKO
na dzień 2011-12-31

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0 - 2

166

154

320

3

67

50

117

4 - 5

105

94

199

6

42

50

92

7

43

61

104

8 - 12

308

286

594

13 - 15

210

185

395

16 - 17

143

152

295

18

75

69

144

19 - 65

3186

 

3186

19 - 60

 

2673

2673

> 65

528

 

528

> 60

 

1177

1177

Ogółem

4873

4951

9 824

źródło: Urząd Gminy Dubiecko – biuro ewidencji ludności

sporz. MP

 

STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY DUBIECKO WEDŁUGPŁCI I WIEKU
STAN NA 31.12.2011 r.

 

L.p.

Płeć

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Wiek

1.

Przedprodukcyjny

 1 159

1 101

2 260

2.

Produkcyjny

 3 186

 2 673

5 859

3.

Poprodukcyjny

528

1 177

1 705

 OGÓŁEM

4 873

4 951

9824

źródło: Urząd Gminy Dubiecko – biuro ewidencji ludności

 sporz. MP

 


 

STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY DUBIECKO
WEDŁUG PŁCI I WIEKU STAN NA 31.12.2008 R.

 

L.p.

Płeć

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1.

Przedprodukcyjny

1 211

1 255

2 466

2.

Produkcyjny

2 648

3 133

5 781

3.

Poprodukcyjny

1 130

545

1 675

4.

Nieprodukcyjni na 100 osób w wieku produkcyjnym

88

49

71

 

OGÓŁEM

4 989

4 933

9 922

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko - Referat Ewidencji Ludności.

 

UG Dubiecko
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI